مقاله تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه ای و ظرفیت تمرینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه ای و ظرفیت تمرینی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین عضلات تنفسی
مقاله آستانه فشاری
مقاله عملکرد تهویه ای
مقاله ظرفیت تمرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتقاد بر این است که تمرین عضلات تنفسی می تواند عملکرد عضلات تنفسی در افراد سالم را بهبود بخشیده و عملکرد ورزشی زیربیشینه را نیز ترقی دهد.
هدف: بررسی اثر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد ریوی و ظرفیت تمرینی بوده است.
روش: بر این اساس، ۲۴ دانشجوی پسر سالم داوطلب به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی، روزانه دو بار (صبح ساعت ۸ و عصر ساعت ۱۹) با استفاده از دستگاه Threshold IMT،۳۰  تمرین تنفسی را انجام دادند. در هر دو گروه، قبل و بعد از دوره تمرینی، اکسیژن مصرفی بیشینه، رکاب زنی ۸ کیلومتر تایم تریل، قدرت عضلات دمی، ظرفیت حیاتی، و حجم جاری ارزیابی شد.
نتایج: اگرچه قدرت عضلات دمی در گروه تجربی بطور معناداری در اثر تمرین افزایش یافت (
p=0.024) اما حجم جاری، ظرفیت حیاتی، اکسیژن مصرفی بیشینه و عملکرد رکاب زنی ۸ کیلومتر تایم تریل تغییر معناداری نداشت.