مقاله تاثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین کششی
مقاله فلکشن زانو
مقاله زنان میانسال
مقاله آرتروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: راتوس واهیک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرتروز به معنای ساییدگی یا استحاله مفصل است. زمانی که تخریب غضروف آغاز شود، ساییدگی مفصل شروع شده تا جایی که غضروف از بین می رود؛ سطوح مفصلی و استخوان ها به هم نزدیک شده و درد شدیدی بروز می کند.
هدف: از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی و نیمه تجربی بود. نمونه آماری، ۲۲ زن میانسال دارای آرتروز به ترتیب با میانگین سن: ۵۷٫۱۲±۸٫۹۳ سال، قد: ۶۷٫۸۵±۸٫۵۲ سانتی متر و وزن: ۸۷٫۶۶±۶٫۴۷ کیلوگرم بودند که بطور تصادفی در دو گروه تجربی (۱۲ نفر) و گروه کنترل (۱۰ نفر) قرار گرفتند. پس از آزمون های اولیه، گروه تجربی، برای ۲۴ جلسه تمرینات کششی منتخب را انجام دادند. پس از اتمام دوره تمرینی مجددا آزمون ها تکرار شد و با استفاده از آزمون t در گروه های مستقل نتایج زیر بدست آمد.
یافته ها: میزان فلکشن زانوی راست زنان دارای آرتروز پس از انجام تمرین کششی %۴ و عملکرد حرکتی فلکسورهای زانوی چپ آنان پس از انجام تمرین کششی %۳ نسبت به پیش آزمون افزایش داشت (P= 0.0001).
نتیجه گیری: تمرینات کششی تاثیر معناداری بر افزایش عملکرد حرکتی و میزان فلکشن زانوی زنان میانسال دارای آرتروز دارد. لذا پیشنهاد می شود در برنامه های توانبخشی این بیماران از تمرینات کششی استفاده شود.