مقاله تاثیر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی سایتوکین های Hsp70, IL-6, IL-1β, TNF-α در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی سایتوکین های Hsp70, IL-6, IL-1β, TNF-α در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین استقامتی
مقاله TNF-α ،IL-1β ،IL-6 و Hsp70

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی نژاد امین
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زهیرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سطوح برون سلولی (سرمی) پروتئین شوک گرمایی ۷۰ تحت تاثیر عوامل استرس زای مختلف از جمله ورزش قرار می گیرد و نشان داده شده است که این پروتئین سطوح در گردش سایتوکین های پیش التهابی را در نمونه های انسانی و حیوانی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات استقامتی بر سطوح سرمی سایتوکین های پیش التهابی TNF-a، IL-1b، IL-6 و Hsp70 در رت های تمرین کرده و تمرین نکرده است. ۱۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (خریداری شده از انستیتو پاستور ایران) به طور مساوی به دو گروه کنترل و تمرین کرده تقسیم شدند. برنامه تمرین ورزشی هوازی در گروه تمرین کرده شامل ۸ هفته تمرینات استقامتی (۵ روز در هفته) دویدن با شدت ۵۵ تا ۷۵ درصد VO2max روی نوار گردان بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که سطوح سومیHsp70  در گروه تمری نسبت به گروه تمرین افزایش معناداری داشت (P<0.05). از سوی دیگر، تغییر معناداری در سطوح سایتوکین های پیش التهابی TNF-a، IL-1b، IL-6 بین گروه تمرین کرده نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. بنابراین تمرین استقامتی ممکن است با افزایش سطوح سرمی Hsp70 موجب حفاظت سلولی و تقویت سیستم ایمنی شود.