مقاله تاثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی در دختران جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۶۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی در دختران جوان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله شدت
مقاله شاخص های خطر قلبی – عروقی
مقاله دختران جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بالوی آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو برنامه تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر برخی شاخص های خطر بیماری قلبی – عروقی در دختران جوان بود. به همین منظور، ۴۲ دختر (با میانگین های سن ۲۰٫۵۹±۱٫۴۶ سال، قد ۱۶۰٫۲۹±۴٫۷۵ سانتی متر، وزن ۵۹٫۲۳±۸٫۸۲ کیلوگرم، شاخص توده بدن ۲۲٫۰۸±۳٫۴۱ کیلوگرم بر مترمربع، درصد چربی بدن ۱۵٫۴۲±۳٫۸۵ و حداکثر توان هوازی ۲۵٫۳۴±۳٫۹۶ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: الف) تمرین هوازی با شدت ۷۵-۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه، ب) تمرین هوازی با شدت ۹۰-۸۰ درصد ضربان قلب بیشینه و ج) گروه کنترل. سپس دو گروه تجربی به مدت ۸ هفته و هر هفته ۳ جلسه، تحت تاثیر تمرین های هوازی قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) نشان داد که بین سه گروه کنترل، تمرین هوازی با شدت ۹۰-۸۰ درصد ضربان قلب بیشینه و تمرین هوازی با شدت ۷۵-۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه، در شاخص های کلسترول تام، تری گلیسرید، ApoAI, HDL3, HDL2, HDL, LDL-C سرمی تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0.05). همچنین مشخص شد که تمرینات هوازی با هر دو شدت، موجب افزایش معنادار حداکثر توان هوازی می شود (P<0.05). می توان گفت انجام دو برنامه تمرین هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های خطر بیماری های قلبی – عروقی در دختران جوان سالم تاثیر معنی داری ندارد، اما می تواند موجب بهبود آمادگی هوازی در آنها شود.