مقاله تاثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر مربی
مقاله عملکرد تیم
مقاله لیگ برتر فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر تغییر مربی در طول فصل بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق عل‍‍ی – مقایسه ای بود. جامعه پژوهش تمامی ۵۴ تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در سه فصل (۸۸-۱۳۸۷، ۸۹-۱۳۸۸ و ۹۰-۱۳۸۹) بود و نمونه آماری ۳۰ تیمی بودند که در طول فصل مسابقات مربی خود را تغییر داده بودند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تغییر مربی در هیچ کدام از موارد (۱، ۲، ۴، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ مسابقه قبل و بعد از تغییر مربی) بر عملکرد تیم تاثیر نداشت (P>0.05). همچنین، تغییر مربی بر عملکرد تیم در کوتاه مدت تاثیر اندکی داشته است و در بلندمدت تاثیری نداشت (P>0.05). به نظر می رسد تغییر مربی تنها گزینه برای بهبود عملکرد تیم نیست. سایر عوامل نیز مانند انگیزه بازیکنان، دریافت حقوق به موقع، میزان پاداش ها، کیفیت بازیکنان، کیفیت داوری ها و … بر بهبود عملکرد تیم تاثیر می گذارند.