مقاله تاثیر تغییر قیمت نفت خام اوپک بر قیمت صادراتی فرآورده های چوب و کاغذ صادر کنندگان برتر جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تغییر قیمت نفت خام اوپک بر قیمت صادراتی فرآورده های چوب و کاغذ صادر کنندگان برتر جهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادر کنندگان برتر
مقاله فرآورده های چوب و کاغذ
مقاله قیمت نفت خام اوپک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات کشکولی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی فرد سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قیمت نفت خام اوپک تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای جهان دارد. میزان وابستگی قیمت فرآورده های چوب و کاغذ و کشورهای صادرکننده برتر آن به قیمت نفت خام اوپک متفاوت می باشد. نرخ افزایش سالانه قیمت و همبستگی بین قیمت نفت خام اوپک و فرآورده های چوب و کاغذ نشان دهنده میزان این وابستگی است. داده های اولیه از گزارش های سازمان فائو، اوپک و بانک مرکزی ایران گردآوری شد. فرمول پرداخت یک بار و ضریب تبیین همبستگی برای روند قیمت صادراتی کشورهای برتر و نوع شبکه عصبی برای پیش بینی روند قیمت نفت خام اوپک و شاخص بهای صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام اوپک و فرآورده های چوب و کاغذ کشورهای صادرکننده برتر جهان روند افزایشی و میزان همبستگی بالایی با همدیگر دارند. ضریب همبستگی قیمت کاغذ و مقوا با قیمت نفت خام و نرخ افزایش قیمت چوب هیزمی بیش تر از سایر محصولات می باشد. همبستگی بین قیمت نفت خام و تمام فرآورده های صادراتی روسیه و سوئد بیش تر از کشورهای دیگر است و این دو کشور بیش ترین نرخ افزایش قیمت صادراتی را همانند قیمت نفت خام اوپک داشته اند. پیش بینی شبکه عصبی نیز نشان می دهد که نوسان قیمت نفت خام اوپک با بهای صادراتی چوب و اشیا چوبی ایران تقریبا مشابه است.