مقاله تاثیر تغییرات سود باقیمانده و مدت تصدی حسابرس بر تغییرات ارزش بازار سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۷۳ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر تغییرات سود باقیمانده و مدت تصدی حسابرس بر تغییرات ارزش بازار سهام
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات سود باقیمانده هر سهم
مقاله مدت تصدی حسابرس
مقاله تغییرات ارزش بازار هر سهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاد آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: عوض پور شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاران متاثر از سودآوری است و سودآوری می تواند بر ارزش بازار شرکت تاثیر داشته باشد در این پژوهش ابتدا به بررسی رابطه سودآوری و ارزش بازار شرکت و سپس عواملی چون مدت تصدی حسابرس پرداخته شده است که ممکن است بر این رابطه تاثیر بگذارد. افزایش مدت تصدی حسابرس میتواند موجب نوعی ارتباط بین حسابرس و صاحبکار و در نتیجه کاهش استقلال حسابرس و افزایش ارائه صورت های مالی خلاف واقع گردد. این پژوهش، مدل اولسن (۱۹۹۵) را از طریق اضافه نمودن متغیر مدت تصدی حسابرس بسط میدهد. با بررسی ۱۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهرهگیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و تغییرات ارزش بازار هر سهم و رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و مدت تصدی حسابرس با تغییرات ارزش بازار هر سهم است.