مقاله تاثیر تعاملات اجتماعی بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی (مطالعه موردی منطقه ۳ و ۱۷ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۳۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تعاملات اجتماعی بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی (مطالعه موردی منطقه ۳ و ۱۷ شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله تعاملات اجتماعی
مقاله دگرخواهی
مقاله دینداری
مقاله پیوند اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمیان طلیعه
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتماد اجتماعی از جمله دستاوردهای اجتماعی است که در روابط و تعاملات انسانی نقشی حیاتی ایفا می کند. محور اساسی تعاملات اجتماعی «اعتماد» است.نقش اعتماد در تعامل گروه های کوچک یا بزرگ متفاوت است. اعتماد باعث می شود افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران هر گونه بد گمانی را کنار بگذارند و روابط صمیمانه ای برقرار کنند، بدون اعتماد چنین روابطی شکل نمی گیرد. در این تحقیق هدف ما بررسی این سوال بود که در شرایط فعلی شهر تهران تعاملات اجتماعی چگونه می تواند در شکل گیری و نگه داشت اعتماد اجتماعی نقش موثری داشته باشد.
تحقیق حاضر علی- توصیفی است و روش مورد استفاده پیمایشی. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای تصادفی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن مناطق ۳ و ۱۷ شهر تهران در سال ۸۹ است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و براساس آن ۴۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
اعتماد اجتماعی با شش بعد صداقت، صراحت، سهیم کردن، تمایلات همکاری جویانه، اطمینان و اعتماد کردن سنجیده شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تعاملات اجتماعی، پیوندهای اجتماعی، دگرخواهی، دینداری با میزان اعتماد اجتماعی است.