مقاله تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالی رفتاری
مقاله آرمز
مقاله تکنیک بنیادی
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرلک کبری
جناب آقای / سرکار خانم: علی پوردرویش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه مالی رفتاری به دلیل تمرکزی که بر عوامل شناختی تصمیم گیری، قضاوت و پردازش اطلاعات دارند اهمیت خاصی یافته است. بنابراین با استفاده از توصیف رفتاری در تصمیم گیری های مالی و تکنیک بنیادی، معیارهای دقیق تری به منظور خرید و فروش منطقی سهام برای سرمایه گذاران ایجاد می شود. این پژوهش به بررسی تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران (آرمز) و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در قلمرو زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۴ پرداخته است. از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر آرمز، نرخ بازده دارایی ها و درصد تغییرات دارایی جاری به بدهی جاری با بازده سهام رابطه وجود دارد. بر اساس انتظار، رابطه هر سه متغیر یاد شده (متغیر آرمز، نرخ بازده دارایی ها و درصد تغییرات دارایی جاری به بدهی جاری) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، موافق با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.