مقاله تاثیر تشکیل بازار برق ایران بر کارایی نیروگاه های برق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تشکیل بازار برق ایران بر کارایی نیروگاه های برق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارائی
مقاله بازار برق
مقاله روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص کارایی مالم کوییست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری اسمعیل
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با هدف بررسی تاثیر تشکیل بازار برق ایران بر کارائی نیروگاه های برق کشور نگارش شده است. بدین منظور کارائی نیروگاه های منتخب کشور در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. ابزار مورد استفاده روش تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از شاخص کارایی مالم کوییست بوده است. نتایج نشان می دهد که میانگین وزنی تغییرات شاخص کارائی در دو سناریوی وزنی و بدون وزن در سال ۱۳۸۸ برای نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی کاهش و این شاخص برای نیروگاه های بخاری افزایش یافته است. نتایج نشان می دهدکه تشکیل بازار برق بر کارایی نیروگاه های بخاری تاثیر مثبت و بر کارایی نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی تاثیر منفی داشته است.