مقاله تاثیر تزریق عضلانی آمپول دگزامتازون بر شروع دردهای زایمانی در حاملگی های پس از موعد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر تزریق عضلانی آمپول دگزامتازون بر شروع دردهای زایمانی در حاملگی های پس از موعد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگزامتازون
مقاله دردهای زایمانی
مقاله حاملگی پس از موعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی وندی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: ایروانی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از مشکلات مامایی القاء زایمان در مواردی است که ختم حاملگی ضروری است. از این رو روش هایی که سبب آمادگی سرویکس و القاء زایمان می شوند، همیشه مدنظر بوده اند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آمپول دگزامتازون داخل عضلانی بر شروع دردهای زایمانی در حاملگی های پس از موعد می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور بر روی ۱۰۰ نفر از زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین اهواز انجام شد. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مطالعه، دگزامتازون عضلانی به صورت تک دوز ۸ میلی گرم ۱۲ ساعت قبل از شروع اینداکشن تجویز شد. در گروه کنترل ۲ سی سی نرمال سالین با همین فاصله داده شد. سپس دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: بیماران دو گروه از نظر سن مادر، مشخصات دموگرافیک، نمره بیشاب اولیه، آپگار دقیقه اول و پنجم و دفع مکونیوم اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین نمره بیشاب پس از تزریق در گروه مطالعه ۷٫۲۳±۱٫۳۲ و در گروه کنترل ۲٫۹۸±۰٫۸۹ بود (p<.0001). میانگین فاصله زمانی القاء تا شروع فاز فعال در گروه مطالعه برابر با ۳٫۱±۰٫۶۸ ساعت و در گروه کنترل ۴٫۲±۱٫۳ ساعت بود (p= 0.001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که دگزامتازون داخل عضلانی از طریق بهبود نمره بیشاب، سبب شروع دردهای زایمانی در حاملگی های پس از موعد می شود.