مقاله تاثیر ترکیبی روش های سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر ترکیبی روش های سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش جایگزین
مقاله سنجش سنتی
مقاله نگرش
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله کارپوشه
مقاله آزمون های عملکردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم آبادی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر تاثیر ترکیبی بکارگیری روش های مختلف سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار داد. نمونه پژوهش را ۴۰ دانش آموز پسر پیش دانشگاهی در رشته علوم تجربی منطقه ۲ خرم آباد تشکیل دادند که در دو کلاس متفاوت به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: ۱- پرسشنامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R)، ۲- آزمون پیشرفت تحصیلی شیمی، ۳- آزمون های عملکردی شیمی، ۴-کارپوشه. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA)، و تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد دانش آموزانی که عملکردشان با استفاده از روش های سنجش جایگزین مورد آزمون قرار می گیرند در مقایسه با دانش آموزانی که عملکردشان با روش های سنتی اندازه گیری می شوند: ۱- نگرش مثبت تری نسبت به مدرسه دارند، ۲- به پیشرفت تحصیلی بالاتری در حیطه روانی- حرکتی و شناختی دست می یابند.