مقاله تاثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۲۹۴ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های زراعی
مقاله غلات
مقاله فراوانی نسبی علف های هرز
مقاله مدیریت علف های هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرعلوی سیدوجیه اله
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت تیموری مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف های هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) ایران و جهان مشکل ساز بوده و بایستی با روش های غیرشیمیایی و مخصوصا روش های زراعی مدیریت گردند. آزمایشی در سال زراعی ۸۶ – ۱۳۸۵ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در زمینی به وسعت ۱۰۰۰ مترمربع واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل دو فاکتور تراکم کاشت گندم در سه سطح ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ گیاه در مترمربع و سه تاریخ کاشت ۱۰ آبان، ۳۰ آبان و ۱۰ آذر بودند. مشاهدات بیانگر حضور ۱۶ گونه علف هرز با غالبیت شلمی (Rapistrum rogosum L.)، خاکشیر (Descurainia sophia L.)، فالاریس (Phalaris elongata Braun-Blanq.)، دم روباهی (Alopecurus myosurides Huds.) و جوموشی (Hordeum murinum L.) بود. نتایج نشان داد که کاشت تاخیری گندم باعث افزایش تراکم نسبی علف های هرز شد. کمترین فراوانی نسبی علف های هرز در تاریخ کاشت ۱۰ آبان مشاهده شد. افزایش تراکم کاشت گندم باعث کاهش معنیدار زیست توده علف های هرز شد، اما تاثیری بر روند تغییرات تراکم علف های هرز نداشت. اثر تاریخ کاشت گندم نیز بر زیست توده علف های هرز معنی دار بود. بیشترین زیست توده علف های هرز در تاریخ کاشت ۱۰ آذر تولید شد. بر اساس نتایج این آزمایش، کاشت تاخیری گندم فرصت و فضای بیشتری برای استقرار علف های هرز فراهم کرده و لذا برای حصول کمترین خسارت علف های هرز، کاشت زودتر و تراکم بیشتر (۶۰۰ گیاه در مترمربع) پیشنهاد می شود.