مقاله تاثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بقای لارو ماهی آنجل (Pterophyllum scalare) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بقای لارو ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم ذخیره سازی
مقاله ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)
مقاله رشد
مقاله بقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرحی امین
جناب آقای / سرکار خانم: کثیری میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بقای لارو ماهی آنجل، لاروهای این ماهی با تراکم های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ لارو در لیتر ذخیره سازی شدند. آزمایش ها در آکواریوم های شیشه ای مستطیلی با حجم ۳۰ لیتر انجام شد، هر آکواریوم با ۲۰ لیتر آب پر شد و شرایط اکسیژنی و PH مناسب برای لاروها فراهم گردید. رشد طولی لاروها با فاصله های ۱۰ روزه اندازه گیری شد و پس از ۲۰ روز بقای لاروی مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) و با استفاده از بسته های نرم افزاری Excel و SPSS انجام شد و وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد (P<0.05) تعیین گردید. نتایج به دست آمده از پرورش لاروها نشان داد که بقای لارو در تراکم های پایین (۱۰ و ۲۰ لارو در لیتر) بهتر از بقای لارو ها در تراکم های بالاتر (۳۰ و ۴۰ لارو در لیتر) بوده و دارای اختلاف معنی دار بوده اند (P<0.05) هرچند بین تراکم های ۱۰ و ۲۰ به ترتیب با درصد بقای ۳۴٫۵±۳٫۶۱ و ۲۸.۷۵±۱٫۸۹ و همچنین بین تراکم های ۳۰ و ۴۰ به ترتیب با درصد بقای ۲۱٫۱۶±۲٫۸۹ و ۱۹٫۶۲±۴٫۷۵ اختلاف معنی دار مشاهده نشد .(P>0.05) همچنین بالاترین میانگین طول لاروها پس از ۲۰ روز در تراکم ۱۰ و ۲۰ لارو در لیتر مشاهده گردید (به ترتیب ۶٫۷±۰٫۱ و ۶٫۶۳±۰٫۰۶) که دارای اختلاف معنی دار با تراکم های ۳۰ و ۴۰ لارو در لیتر (به ترتیب ۶٫۶±۰٫۱ و ۶٫۴۷±۰٫۰۶) بوده است .(P<0.05)