مقاله تاثیر تراکم بوته بر مولفه های عملکرد کمی و کیفی ماشک علوفه ای دیم در شرایط آب و هوایی خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم بوته بر مولفه های عملکرد کمی و کیفی ماشک علوفه ای دیم در شرایط آب و هوایی خرم آباد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله گونه
مقاله ماشک علوفه ای
مقاله کمی
مقاله کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیدی طولابی نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نژاد عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دیرکوندی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: درویشیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی صفات کمی و کیفی علوفه خشک در مرحله گل دهی ماشک علوفه ای تحت تاثیر تراکم های مختلف، در پاییز سال ۱۳۸۶ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش سه گونه ماشک علوفه ای (برگ پهن، معمولی و کرکدار) در سه تراکم (۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ بوته در متر مربع) مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. اثر متقابل (تراکم در گونه) نشان داد که بیش ترین و کم ترین عملکرد علوفه خشک به ترتیب مربوط به تیمار های ماشک برگ پهن و کرکدار در تراکم های ۲۰۰ و ۱۰۰ بوته در متر مربع معادل ۲۲۶۸ و ۷۲۴ کیلوگرم در هکتار می باشد. هم چنین صفات کیفی علوفه (درصد و عملکرد پروتئین خام)، درصد و عملکرد الیاف نامحلول در شوینده های خنثی به طور قابل توجهی تحت تاثیر تراکم و گونه، هم چنین اثر متقابل (تراکم × گونه) قرار گرفتند. در این آزمایش ارتفاع بوته تحت تاثیر (تراکم × گونه)، هم چنین قطر ساقه تحت تاثیر گونه قرار گرفت.