مقاله تاثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۷۰۹ تا ۷۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن (Thymus)
مقاله تراکم
مقاله دیم
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: لباسچی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرین عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری رمضانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برجیان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: مکی زاده تفتی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی عملکرد و بازده اسانس چهار گونه آویشن محلی و خارجی با تراکم های مختلف در شرایط دیم آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد (دماوند) در سال ۱۳۹۰ انجام شد. چهار گونه آویشن (Thymus daenensis،T pubescens،T. kotschyanus و T. vulgaris) به عنوان عامل اصلی و تراکم شامل فاصله های روی ردیف ۲۵، ۳۵ و ۵۰ سانتی متر به عنوان عامل فرعی محسوب شد. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع، تعداد ساقه هوایی، طول ریشه، قطر تاج پوشش، وزن خشک ریشه، عملکرد تر و خشک اندام هوایی، درصد و عملکرد اسانس بود. نتایج حکایت از تفاوت معنی دار گونه ها در صفات اندازه گیری شده داشت. در میان صفات اندازه گیری شده اثر تراکم تنها بر تعداد ساقه هوایی، قطر تاج پوشش، عملکرد تر اندام هوایی و وزن خشک ریشه معنی دار شد. بررسی اثر متقابل گونه و تراکم نشان داد بالاترین عملکرد ماده خشک (۲۲۰۶ کیلوگرم در هکتار) مربوط به گونه T.kotschyanus در فاصله کشت ۲۵ سانتی متر و کمترین مقدار (۵۵۴٫۷ کیلوگرم در هکتار) مربوط به گونه T.vulgaris در فاصله کشت ۵۰ سانتی متر بود. بالاترین بازده اسان (%۲٫۱) در گونه T kotschyanus با فاصله کشت ۲۵ سانتی متر و بالاترین عملکرد اسانس در گونه T.daenensis با فاصله کشت ۲۵ سانتی متر مشاهده شد.