مقاله تاثیر تدوین سیاست های کلی برای بنگاه های خدماتی- آموزشی انتفاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر تدوین سیاست های کلی برای بنگاه های خدماتی- آموزشی انتفاعی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل کلیدی موفقیت
مقاله سیاست گذاری
مقاله فرصتها
مقاله تهدیدها
مقاله تفکر استراتژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجانی حامدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخی از کشورهای صاحب نام و یا کشورهای در حال توسعه، در زمینه آموزش عالی دارای جایگاه های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل می باشند. بسیاری از موسسات خدماتی آموزشی، در این زمینه موفق و پیشتاز بوده اند که در حال حاضر نامی از آنها به چشم نمی خورد. بسیاری از متخصصان علم مدیریت و برنامه ریزی همچون فردآر دیوید و جی ایوید هانگر، راه حل چالش های سازمانی را در مفاهیمی همانند اهداف، خط مشی، مأموریت و سیاست های کلان یک موسسه جستجو می نمایند. برنامه ریزی فرایندی است که دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات می باشد. بر اساس این تعریف، تصمیم گیری های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاست ها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی اطلاق نمی گردند. بیشتر برنامه ریزی ها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل «آرمانها و اهداف طرحها و اقدامات منابع مورد نیاز» می باشند. در مدل هایی همانند مدل برایسون، مدل هیل، مدل BCG و مدل GE…، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرح ها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می گردند. تغییر در شرایط محیط، سیاست ها، نگرش ها، دیدگاه ها، ساختارها، نظام ها و… عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تاثیر گذاشته، در نهایت باعث تغییر برنامه می گردند. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. با توجه به این نگرش می توان تصمیمات سامان یافته ای را اتخاذ نمود و به اهداف کلان و انجام اعمالی دست یافت که ماهیت سازمان، نوع فعالیت ها و دلیل انجام آن فعالیت ها توسط سازمان را شکل می دهد.