مقاله تاثیر تحریکات بینایی CAM همراه با روش متداول اکلوژن در درمان کودکان آمبلیوپ: کارآزمایی بالینی تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تحریکات بینایی CAM همراه با روش متداول اکلوژن در درمان کودکان آمبلیوپ: کارآزمایی بالینی تصادفی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمبلیوپی
مقاله تحریکات بینایی CAM
مقاله حدت بینایی
مقاله اکلوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از تحریکات بینایی CAM قدمتی بیش از پنجاه سال دارد ولی نتایج مطالعات از عدم بهبودی تا تاثیرات چشمگیر گزارش شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تحریکات بینایی همراه با روش متداول اکلوژن در درمان آمبلیوپی می باشد.
روش بررسی: چهل کودک ۶-۴ ساله مبتلا به آمبلیوپی آنیزومتروپیک که تحت هیچ اقدام درمانی قرار نگرفته بودند در این کارآزمایی بالینی شرکت نمودند. بیماران با جاگذاری تصادفی در دو گروه شامل گروه تحت درمان با اکلوژن و گروه تحت درمان با اکلوژن و مکمل CAM تحت درمان قرار گرفتند. بهبودی حدت بینایی، دید بعد و کاهش شدت ابتلا به آمبلیوپی در دو گروه مقایسه شد.
یافته ها: حدت بینایی در گروه تحت درمان به روش اکلوژن از log of the Minimum Angle of Resolution (logMAR) 0.444±۰٫۰۷۷ به (P<0.001) logMAR 0.138±۰٫۰۲۳ و در گروه تحت درمان تکمیلی با محرک بینایی CAM نیز از logMAR 0.398±۰٫۰۷۵ به logMAR 0.047±۰٫۰۲۲ رسید (P<0.001). در خصوص دید بعد، بهبودی ۱۵۷ کمان ثانیه (از ۳۴±۲۵۸ کمان ثانیه به ۱۳±۱۰۱ کمان ثانیه P<0.001) و ۱۷۱ کمان ثانیه (از ۳۳±۲۳۷ کمان ثانیه به ۱۲±۶۶ کمان ثانیه P<0.001) به ترتیب در گروه اول و دوم به دست آمد. همه افراد گروه دوم در پایان دوره درمان به محدوده بینایی طبیعی رسیدند، در حالی که فقط ۴۷% افراد گروه اول در این مدت به این سطح از بینایی دست یافتند.
نتیجه گیری: استفاده از تحریکات بینایی CAM همراه با اکلوژن موجب بهبودی بیش تر حدت بینایی و دید بعد می گردد.