مقاله تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت سود
مقاله کیفیت اقلام تعهدی
مقاله تجدید ارائه صورتهای مالی
مقاله حاکمیت شرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زلقی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: انواری رستمی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای تجدید ارائه کننده طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل ۷۰ شرکت تولیدی می باشد که تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه دیگری بوده اند. کیفیت سود برای دوره دو سال قبل از سال تجدید ارائه تا دو سال بعد از اطلاعیه تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیار کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو (۲۰۰۲) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود (اقلام تعهدی) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از اطلاعیه تجدید ارائه افزایش یافته است. همچنین در این تحقیق عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها و کیفیت حسابرسی در مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت، تغییر فروش، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود در شرکتهای تجدید ارائه کننده سود رابطه معناداری دارند.