مقاله تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام هیبرید ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام هیبرید ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی اراک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله ذرت شیرین
مقاله عملکرد بیولوژیک
مقاله عملکرد دانه
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تاریخ کاشت در سه سطح به عنوان عامل اصلی شامل کشت در تاریخ های  20خرداد،۳۱  خرداد، ۱۱ تیر ماه و چهار هیبرید مختلف ذرت شیرین KSC.403، KSC.404، Chase، Merit عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک تاثیر معنی داری داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و نوع هیبرید بر صفت تعداد ردیف در بلال تاثیر معنی داری نداشت. از میان هیبرید های مورد بررسی، KSC.404 برتر ازسایر هیبریدهای مورد بررسی بود، به طوری که از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. عملکرد دانه در مرحله برداشت در هیبرید KSC.404 معادل ۴٫۷۶ تن در هکتار و وزن هزار دانه آن ۱۹۰٫۸۱ گرم بود که نسبت به سایر هیبریدهای مورد بررسی بیشتر بود. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد کشت هیبرید KSC.404 در تاریخ ۲۰ خرداد ماه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه مورد بررسی بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.