مقاله تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر رشد و میزان اسانس گیاه دارویی گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۷۵ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر رشد و میزان اسانس گیاه دارویی گلرنگ
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله گلرنگ
مقاله عملکرد اسانس
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نادری بروجردی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشد و عملکرد گلرنگ بهاره رقم محلی اصفهان آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه و ۲۰ خرداد ماه به عنوان کشت تاخیری و سطوح مختلف نیتروژن شامل ۴۶، ۹۲ و ۱۳۸ کیلوگرم در هکتار، نیتروژن از منبع اوره و تراکم های گیاهی ۴۰۰ و ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بود. تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه با تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار و میزان ۹۲ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهترین عملکرد اسانس به میزان ۲۶۷٫۴۳۱ گرم در مترمربع را تولید کرد. همچنین کمترین میزان عملکرد مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ خرداد ماه، مصرف ۴۶ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۱۶۳٫۵۴ گرم در مترمربع بود. همچنین بیشترین عملکرد دانه به میزان ۳۱۰۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه و مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بود. نتایج حاصله نشان داد تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه با بهره گیری بهتر از شرایط محیطی عملکرد بیشتری را تولید کرد. تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت نسبت به کشت تاخیری در اراک زمان مناسب تری برای کشت و تولید گلرنگ بهاره با عملکرد مطلوب می باشد. همچنین مصرف میزان مناسب نیتروژن تاثیر زیادی در افزایش عملکرد اسانس دارد.