مقاله تاثیر تاخیر در زمان اسکن سنسورهای PSP در شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تشخیص انتهای آپکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاخیر در زمان اسکن سنسورهای PSP در شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تشخیص انتهای آپکس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتونگاری دیجیتالی
مقاله آپکس
مقاله دندان
مقاله سنسور
مقاله اسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلیلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طارمسری مهران
جناب آقای / سرکار خانم: محتوی پور سیده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصاویر رادیوگرافی با کیفیت پایین، اطلاعات درمانی را مخدوش می کند که منجر به تکرار رادیوگرافی و اکسپوژر غیرضروری بیمار می شود. لذا بررسی اهمیت زمان اسکن تاخیری و شرایط نگهداری سنسورهای PSP در کیفیت تشخیصی تصویر مهم می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی شصت عدد رادیوگرافی دیجیتال با ۱۲ عدد سنسور Digora PSP با سه نوع شرایط نگهداری محیط روشن و پوشش تیره، محیط روشن و پوشش شفاف و محیط تاریک و پوشش تیره و پنج نوع زمان تاخیر در اسکن (فوری، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه)، تهیه شد. تصاویر با فرمت TIFF به فولدر جدید منتقل و برای سه مشاهده گر به نمایش گذاشته شد. آزمون Kruskal-Wallis برای بررسی آماری با سطح معنی داری ۰٫۰۵ استفاده شد.
یافته ها: در بررسی انجام شده، در مقایسه کلی کیفیت تصویر در شرایط مختلف نگهداری سنسورهای PSP اختلاف معنی داری برای هیچکدام از مشاهده گران وجود نداشت. ضمنا در مقایسه زمان های مختلف اسکن سنسورهای PSP، در شرایط مختلف نگهداری برای هر سه مشاهده گر اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه گیری: اسکن سنسورهای PSP با تاخیر پنج تا بیست دقیقه باعث تاثیر منفی در کیفیت تصویر در تشخیص ناحیه پری آپیکال نمی شود. پوشش تیره یا روشن و محیط نگهداری تاریک یا روشن در کاهش اثر تاخیر در اسکن و جلوگیری در از دست رفتن سیگنال موثر نبود. نکته مهم دیگر تاثیر آموزش در بهبود درک و تفسیر تصاویر دیجیتال می باشد.