مقاله تاثیر بوستان های شهری بر میزان انتشار ذرات معلق PM10 با استفاده از نرم افزارGIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر بوستان های شهری بر میزان انتشار ذرات معلق PM10 با استفاده از نرم افزارGIS
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاهای سبز شهری
مقاله آلودگی هوا
مقاله ذرات معلق PM10
مقاله نرم افزار GIS
مقاله نرم افزار MATLAB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توسعه فضای سبز در داخل و حاشیه شهرها و احداث بوستان های شهری بهترین راهکار جهت بهسازی محیط شهری به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فضای سبز بوستان لاله در کاهش میزان انتشار ذرات PM10 و مقایسه آن با محیط پیرامون می باشد. بوستان لاله با وسعت تقریبی ۳۵ هکتار و قدمت ۴۵ ساله در منطقه ۶ شهرداری تهران واقع شده و از پارک های مطرح درسطح منطقه می باشد.
روش بررسی: ابتدا ۱۶ ایستگاه جهت نمونه برداری میدانی در بوستان و محیط پیرامون آن تعیین و میزان ذرات معلق PM10 و برخی پارامترهای اقلیمی از جمله دما، رطوبت، سرعت و جهت باد، طی ۱ سال هرماه در دو نوبت صبح و عصر، در آن ها مورد سنجش قرار گرفت. سپس نحوه انتشار مقادیر میانگین فصلی PM10 با استفاده از نرم افزار GIS بررسی گردید. در نهایت به منظور تعیین رابطه تغییرات غلظت آلاینده ها با افزایش فاصله، میدان مرکزی پارک به عنوان مبدا و میدان فاطمی به عنوان ایستگاه شاهد (آلوده ترین مکان) در فاصله ۳۰۰۰ متری از مبدا، در نظر گرفته شد و اندازه گیری هایی در سه ایستگاه به فواصل ۲۰۰، ۷۰۰ و ۱۱۰۰ متری از مبدا صورت گرفت و بهترین معادله حاکم بر روند تغییرات غلظت آلاینده ها نسبت به فاصله، توسط نرم افزار Table Curve تعیین و منحنی های آن توسط نرم افزار MATLAB رسم گردید.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که با فاصله از مبداء میزان PM10 در فصول مختلف روند افزایشی داشته (در بهار ۱۱%، تابستان ۲۵٫۶۶%، پائیز ۴۴۲٫۵% و در زمستان ۳۱٫۰۶%) و در نزدیکی ایستگاه فاطمی این روند ثابت می گردد. همچنین در ایستگاه های درون پارک غلظت آلاینده PM10 کمتر از ایستگاه های محیط اطراف می باشد.