مقاله تاثیر به کارگیری روش های تدریس خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان گلستان در سال تحصیلی ۹۱- ۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر به کارگیری روش های تدریس خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان گلستان در سال تحصیلی ۹۱- ۹۰
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های تدریس خلاق
مقاله خلاقیت
مقاله دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبلی آده پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: یکی از اهداف مشترک نظام های آموزشی در سراسر دنیا به رشد شخصیت خلاق مربوط می شود، شخصیتی که بتواند به آسانی خود را با جامعه امروزی که دستخوش تغییرات سریعی است، وفق دهد.
هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر به کارگیری روش های تدریس خلاق بر خلاقیت دانش آموزان اجرا گردید.
روش: شبه تجربی و در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش شامل ۲۴۰ نفر دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی بود که به طور مساوی به گروه آزمایش یعنی دانش آموزان مدارس سما (۱۲۰ نفر) که معلمانشان برای به کارگیری روش های تدریس خلاق دوره آموزشی دیدند و گروه گواه (۱۲۰ نفر) تقسیم شد. جهت گردآوری اطلاعات و اندازه گیری سطح خلاقیت دانش آموزان، در مرحله پیش آزمون، از فرم الف خلاقیت تصویری تورنس و در مرحله پس آزمون، از فرم ب خلاقیت تصویری تورنس برای هر دو گروه استفاده شد. داده های پژوهش با بهره گیری از روش t دو گروهی مستقل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه در چهار مولفه خلاقیت (سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط) وجود دارد. با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت میزان رشد خلاقیت دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر است.
نتیجه گیری :کاربرد روش های تدریس خلاق، خلاقیت دانش آموزان را رشد می دهد.