مقاله تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله به موقع بودن سود
مقاله محافظه کاری سود
مقاله محتوای اطلاعاتی سود
مقاله روش گشتاورهای تعمیم یافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی ولی
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود را برای ۱۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ بررسی کرده است. بدین منظور محافظه کاری بر مبنای مدل باسو (۱۹۹۷) و به موقع بودن با استفاده از مدل روآنیک (۲۰۰۴) برآورد شده است. محتوای اطلاعاتی سود با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. نتایج نشان داد، شرکت هایی که در سطح بالایی از به موقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند، در حالی که، شرکت هایی که محافظه کاری بالایی را در سود لحاظ می کنند، محتوای اطلاعاتی سود پایین تری دارند.