مقاله تاثیر بنزیل آدنین، نانو سیلور، ۸- هیدروکسی کینولین سولفات و ساکارز بر افزایش ماندگاری و برخی صفات کیفی گل شاخه بریده میخک رقم (’Dianthus cv.’Crem viana’) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر بنزیل آدنین، نانو سیلور، ۸- هیدروکسی کینولین سولفات و ساکارز بر افزایش ماندگاری و برخی صفات کیفی گل شاخه بریده میخک رقم (’Dianthus cv.’Crem viana’)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میخک
مقاله بنزیل آدنین
مقاله نانوسیلور
مقاله ۸- هیدروکسی کوئینولین سولفات
مقاله عمر ماندگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی مهر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میخک (Dianthus) یکی از گیاهان زینتی مهم است که از دیر باز مورد کشت و کار قرار می گرفته است. این گیاه به صورت گلدانی و شاخه بریده کاربرد داشته و به علت سهولت تولید و قیمت مناسب از نظر اقتصادی ارزش بالایی دارد. در این پژوهش اثر بنزیل آدنین با غلظت های ۵۰، ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر به صورت تیمار کوتاه مدت (۴۸ ساعته) و نانوسیلور با ۲ غلظت ۲ و ۴ پی پی ام و ۸- هیدروکسی کوئینولین سولفات با غلظت ۳۰۰ پی پی ام به همراه ساکارز ۳% به عنوان تیمار مداوم (محلول نگه دارنده) بر روی گل شاخه بریده میخک رقم کرم ویانا مطالعه گردید. گل ها در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۸۰% و فتوپریود ۱۴ ساعت که توسط لامپ فلورسنت با شدت ۱۵ میکرومول بر متر مربع در ثانیه در قسمت بالای اتاق تامین می شد، قرار داده شد. اطلاعات عمر پس از برداشت، وزن تر نسبی گل، قطر گل، مواد جامد محلول، درجه خمیدگی ساقه، درصد نشت یونی، میزان کلروفیل و جذب محلول در تمام زمان اندازه گیری از نظر آماری آنالیز گردید. نتایج نشان داد که تیمار کوتاه مدت بنزیل آدنین با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر به همراه محلول نگه دارنده نانوسیلور با غلظت ۴ پی پی ام و ساکارز ۳% بیشترین تاثیر را بر خصوصیات کیفی و ماندگاری گل میخک داشته است.