مقاله تاثیر بسته آموزشی تغذیه بر آگاهی و رفتارهای تغذیه ای زنان باردار در مقابله با مشکلات دوران بارداری و مصرف مکمل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۲۲۸ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر بسته آموزشی تغذیه بر آگاهی و رفتارهای تغذیه ای زنان باردار در مقابله با مشکلات دوران بارداری و مصرف مکمل ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله آگاهی
مقاله رفتار تغذیه ای
مقاله مکمل
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده چرندابی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی فرد مهین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ممقانی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تغذیه مناسب در پیشگیری و بهبود برخی از مشکلات دوران بارداری و حفظ سلامت مادر و جنین ضروری است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر بسته آموزشی تغذیه بر آگاهی و رفتارهای تغذیه ای زنان باردار در مقابله با مشکلات دوران بارداری و مصرف مکمل ها در بارداری بود.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، ۸۸ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر کرج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گروه مداخله برنامه آموزشی شامل برگزاری دو جلسه حدودا ۶۰ دقیقه ای کلاس آموزشی تغذیه در دوران بارداری با استفاده از روش سخنرانی و ارایه کتابچه و فیلم آموزشی اجرا شد و برای گروه کنترل آموزش جنسی به روشی تقریبا مشابه داده شد. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. داده ها با آزمون های تحلیل واریانس با اندازه های تکراری، تحلیل کواریانس و رگرسیون لجستیک و رتبه ای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در گروه مداخله، آگاهی در زمینه برخورد با مشکلات دوران بارداری و مصرف مکمل ها طی دو مرحله بعد از مداخله، به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (۰٫۰۰۱>p). نمرات رفتار تغذیه ای در گروه مداخله در زمینه مشکلات دوران بارداری در مورد یبوست، سوزش سردل، ورم دست و پا، آنمی و عفونت ادراری طی هر دو مرحله بعد از انجام مداخله بهتر از گروه کنترل بود (p<0.05). در گروه مداخله مصرف مکمل آهن و مولتی ویتامین طی دو مرحله بعد از انجام مداخله بهتر از گروه کنترل بود (p<0.05).
نتیجه گیری: محتوای بسته آموزشی تهیه شده راهکار مناسبی برای ارتقای آگاهی و رفتارهای تغذیه ای زنان باردار ارزیابی شد.