مقاله تاثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگشت اقلام تعهدی
مقاله پایداری سود
مقاله ناهنجاری اقلام تعهدی
مقاله کاهش ارزش موجودی کالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر برگشت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام می پردازد. بدین منظور از مدل جونز (۱۹۹۱) و مدل دیچو و دچو (۲۰۰۲) تعدیل شده با مدل بوشمن (۲۰۱۱) استفاده شده است.
نمونه آماری متشکل از ۹۱ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ است. از مدل آماری رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می باشد. همچنین بین رشد فروش و اقلام تعهدی رابطه معکوس و بین اقلام تعهدی موجودی کالا و کاهش ارزش موجودی کالا رابطه معکوس وجود دارد. اما بین خطای تخمین اقلام تعهدی و پایداری اقلام تعهدی رابطه ای معنی دار یافت نشد.