مقاله تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات فرهنگی ایران از صفحه ۶۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه برچسب زنی
مقاله ارزیابی فرداز خود
مقاله گرایش
مقاله رفتارهای انحرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیوردی نیا اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جان علی زاده چوب بستی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدیان رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برچسب زنی انحرافات بعدی را با ترغیب کردن یک هویت منحرف افزایش می دهد. در میان فرآیندهای کنش متقابل نمادی، داغ ننگ یک منحرف، خود پنداره ای تولید می کند که نهایتا مشوق انحرافات بعدی می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده است و ۴۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در نیم سال دوم تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ به طور خود اجرا به پرسش نامه پاسخ داده اند. نتایج نشان می دهد که بین سابقه رفتار انحرافی، ارزیابی فرد از خود، ارزیابی دوستان از فرد و ارزیابی اساتید از فرد با گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. پسرها بیشتر از دختر ها در معرض فرآیند برچسب قرار دارند چرا که سابقه و گرایش آنهابه رفتار انحرافی نیز بیشتر است. داده های این تحقیق با این یافته تحقیقات دیگر که برچسب زنی غیر رسمی پیامدهای مستقیم و منفی برای دیگر جوانب زندگی یک شخص دارد و نیز با پیش بینی نظریه برچسب زنی که برچسب های منحرف احتمال درگیری در بزهکاری های بیشتر را افزایش می دهد، سازگار است.