مقاله تاثیر برنامه های توانمندسازی بر کاهش افسردگی سالمندان در مرکز روزانه توانبخشی فرزانگان شهرستان خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه های توانمندسازی بر کاهش افسردگی سالمندان در مرکز روزانه توانبخشی فرزانگان شهرستان خرم آباد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندی
مقاله توانمندسازی
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل کرمی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای برنامه های توانمندسازی بر افسردگی سالمندان در مرکز روزانه توانبخشی فرزانگان شهرستان خرم آباد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای، ۴۰ نفر سالمند در شهرستان خرم آباد با میانگین سنی ۶۵٫۲۵ سال در گروه آزمون (۸ مرد و ۱۲ زن) و ۶۴٫۹۵ در گروه شاهد (۸ مرد و ۱۲ زن) شرکت داشتند. این افراد دارای توانایی انجام کارهای معمول بدون وابستگی به دیگران و فاقد بیماری های سیستمیک و محدود کننده، بودند. نمونه گیری به صورت در دسترس بوده و افراد به طور تصادفی ساده، به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. در گروه آزمون برنامه توانمندسازی ۳ ساعت در روز و به مدت ۴۰ روز اجرا گردید. خدمات توانمندسازی شامل: آموزش شیوه زندگی سالم، ارائه خدمات توانبخشی، ارائه خدمات حمایتی، ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی، هنری، ارائه خدمات گردشگری و اوقات فراغت بود. بخشی از برنامه ها مانند کلاس های آموزش شیوه زندگی سالم و ورزش روزانه عمومی بوده و بخش دیگری از خدمات بر اساس نیازسنجی و تشخیص تیم درمان و توانبخشی به سالمندان نیازمند این خدمات ارائه می شد. این برنامه توسط طراحان و کارشناسان دفتر امور سالمندان بهزیستی کشور تهیه شده است. نمره افسردگی هر دو گروه، قبل از مداخله و در پایان مداخله به وسیله پرسشنامه افسردگی بک ارزیابی گردید.
یافته ها: استفاده از برنامه توانمندسازی، نمره افسردگی افراد را نسبت به قبل از مداخله کاهش داد (P£۰٫۰۴۷) و این در حالی است که در گروهی که در برنامه توانمندسازی شرکت نداشتند تغییر معناداری در نمره افسردگی آن ها ایجاد نشد.
نتیجه گیری: با استفاده از یافته های حاصل از پژوهش انتظار می رود که با به کارگیری برنامه توانمندسازی منظم و مداوم در این گروه سنی، توانمندسازی بتواند به عنوان شیوه ای موثر و مکمل در کنار درمان های رایج دیگر و همچنین به عنوان یک درمان غیر دارویی در بهبود افسردگی به کار گرفته شود.