مقاله تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های تشویقی
مقاله کمک های صادراتی
مقاله الگوی تجارت
مقاله صادرات محصولات کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یحیی زاده فر محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسی تاثیر برنامه های تشویقی صادرات بر تجارت محصولات کشاورزی پرداخته است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی پنج سال (۱۳۷۶-۱۳۸۹) مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، محصولات ۲۴ گانه بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه ۱٫۵ درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از ۱٫۵ درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه تجزیه و تحلیل واریانس چند گانه نشان داد که بین گروه اول و دوم تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین گروه سوم با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیرگذاری جوایز و تشویق های صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.