مقاله تاثیر برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی + استقامتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی + استقامتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیرورزشکار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مردان چاق
مقاله غیرورزشکار
مقاله میوستاتین
مقاله تمرین ترکیبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ۸ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیرورزشکار بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. به همین منظور ۲۳ مرد چاق غیرورزشکار به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به دو گروه تجربی (n=12) با میانگین سن ۲۱٫۳۸±۲٫۰۶ سال، قد ۱۷۳٫۶۵±۷٫۰۷ سانتی متر و وزن ۸۶٫۶۱±۱۵٫۰۵ کیلوگرم و درصد چربی ۲۷٫۰۵±۲٫۶۷ و گروه کنترل (n=11) با میانگین سن ۲۱٫۴۴±۱٫۱۳ سال، قد ۱۷۵٫۶۱±۵٫۰۹ سانتی متر، وزن ۹۰٫۰۰±۱۴٫۰۵ کیلوگرم و درصد چربی ۲۷٫۱۵±۲٫۶۸ تقسیم شدند. گروه تجربی پروتکل ۸ هفته ای تمرین ترکیبی شامل تمرین مقاومتی (۵ حرکت، ۳ جلسه در هفته با شدت ۵۰ تا ۸۰ درصد) و تمرین استقامتی (دویدن با شدت ۶۵ تا ۸۵ درصد ضربان قلب بیشینه در مدت زمان ۲۵ تا ۴۰ دقیقه) را در یک روز و به ترتیب تمرین مقاومتی – استقامتی اجرا کردند. گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکرد. قبل و ۴۸ ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه تمرینی و در شرایط ناشتایی، ۵ میلی لیتر خون از ورید بازویی آزمودنی ها گرفته شد. نتایج تحلیل آماری با آزمون t مستقل نشان داد که مقدار میوستاتین پلاسمایی در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشت (P=0.001). از این رو می توان نتیجه گرفت که اجرای تمرین ترکیبی در پیشگیری از آتروفی عضلانی و کاهش توده عضلات موثر است.