مقاله تاثیر برنامه ارتباطی آموزشی بر رضایتمندی بیماران مبتلا به سرطان تحت عمل جراحی از کنترل درد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۴۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه ارتباطی آموزشی بر رضایتمندی بیماران مبتلا به سرطان تحت عمل جراحی از کنترل درد
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله درد
مقاله جراحی
مقاله آموزش به بیمار
مقاله ارتباط
مقاله کنترل درد
مقاله کارآزمایی بالینی
مقاله سرطان
مقاله رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دریابیگی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نتایج مطالعات محدود مربوط به تاثیر برنامه های ارتباطی آموزشی بر رضایتمندی بیماران از کنترل درد در تحقیقات قبلی ضد و نقیض بوده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک برنامه مراقبتی جامع مبتنی بر ارتباط و آموزش به بیمار بر رضایتمندی بیماران مبتلا به سرطان از کنترل درد بعد از عمل جراحی بود.
روش: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو گروهی با طرح قبل و بعد است که در بیمارستان سیدالشهداء وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. ۷۰ بیمار به صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل آموزش قبل از عمل، ارتباط بعد از عمل و پایش درد توسط پرستار بود. از پرسشنامه نتایج بیمار جامعه درد آمریکا برای سنجش رضایتمندی بیماران از برنامه بکار رفته برای کنترل درد استفاده شد.
یافته ها: مقایسه میانگین اختلاف نمره رضایتمندی کلی از کنترل درد و رضایتمندی از کنترل درد توسط پرستار نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.05)، به عبارت دیگر در گروه آزمون رضایتمندی کلی از کنترل درد و رضایتمندی از کنترل درد توسط پرستار بالاتر از گروه کنترل بود.
بحث: یافته های پژوهش حاضر حاکی از تاثیر مثبت برنامه مراقبتی بر رضایتمندی کلی از کنترل درد و رضایتمندی از کنترل درد توسط پرستار است. لذا می توان برنامه آموزشی ارتباطی مذکور را که شیوه ای آسان، ارزان قیمت، قابل اجرا، ایمن و موثر است را جهت ارتقای رضایت بیماران بعد از عمل جراحی بکار بست.