مقاله تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر فشارخون در مبتلایان به بیماری پرفشاری خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۴۸۷ تا ۴۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر فشارخون در مبتلایان به بیماری پرفشاری خون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی بزنف
مقاله آموزش
مقاله پرفشاری خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی راد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضاربان ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی پور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس دامون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری فشارخون بالا یکی از علل اصلی مرگ و میر در سطح بین المللی است که سالیانه هزینه های سنگینی را بر اقتصاد بهداشت جهانی تحمیل می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش نظریه محور بر کنترل بیماری فشارخون است.
در یک مطالعه نیمه تجربی، تعداد ۱۹۲ نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون که از مراقبت های بهداشتی خانه های بهداشت شهرستان زابلی استفاده می کردند، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی و بر اساس سن و جنسیت در دو گروه قرار گرفتند.
ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. ابتدا اطلاعات اولیه از گروه های مداخله و شاهد گردآوری و سپس برنامه آموزشی برای گروه مداخله انجام و بعد از گذشت ۲ ماه اطلاعات مجددا گردآوری و با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
میانگین سنی گروه مداخله و شاهد به ترتیب ۶۲٫۸۱±۱۴٫۱۳ و ۶۴٫۴۵±۱۳٫۱۷ سال بود. مشاهدات نشان دادند میانگین فشارخون سیستولیک در گروه مداخه آموزشی از ۱۳۸٫۹ به ۱۲۵٫۴ و فشارخون دیاستولیک نیز از ۸۵٫۱۵ به ۸۰٫۵۷ به صورت معنی دار کاهش یافته بود (P<0.001).
مشاهدات نشان دادند برنامه آموزشی که بر اساس سازه های الگوی آموزشی بزنف طراحی شده باشد، نسبت به آموزش های رایج، نتایج بهتری را در کنترل بیماری فشارخون، ارائه کرده و باعث ارتقای سطح سلامت بیماران می شود.