مقاله تاثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی اکسیدان تام سرم (TAC) در موش های چاق نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی اکسیدان تام سرم (TAC) در موش های چاق نژاد NMRI
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیمول
مقاله آکاربوز
مقاله آنتی اکسیدان تام سرم
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالوند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم حبیبی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآملی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: کیمیاگر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چاقی معمولا همراه با کمبود ریزمغذی ها، نتیجه رژیم غذایی ناسالم، فقدان آنتی اکسیدان ها و چربی های غیراشباع از یک طرف و فراوانی چربی های اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماری های مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیت های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاک سازی رادیکال های آزاد می باشند. در این مطالعه تاثیر ترکیبات طبیعی مانند تیمول، آکاربوز، تیوفلاوین T و چالکون روی غلظت سرمی آنتی اکسیدان های تام سرم بررسی می شود. در این مطالعه از موش های نر نژاد NMRI استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (تحت رژیم استاندارد جوندگان) و گروه تجربی به مدت ۸ هفته (تحت رژیم پرکالری) قرار گرفتند. سپس حیوانات چاق به سه گروه شم، چاق و تجربی تقسیم شدند. در گروه تجربی موش ها با ترکیبات تیمول، آکاربوز، تیوفلاوین T و چالکون (۱۲ mg/kg/day) به مدت ۸ هفته گاواژ شدند. در پایان دوره تیمار، خونگیری از حیوانات، به منظور بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام سرم (Total Antioxidant Capacity, TAC) بعمل آمد. ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه چاق نسبت به کنترل کاهش، اما در گروه شم سطح TAC نسبت به چاق و کنترل، افزایش نشان داد. در همه گروه های تیمار، سطح TAC افزایش نشان داد، اما این افزایش در گروه چالکون و تیوفلاوین T در مقایسه با دیگر گروه ها معنی دارنبود، ولی در گروه آکاربوز ((P<0.01 و در گروه تیمول (P<0.05) سطح TAC نسبت به دیگر گروه ها افزایش معنی داری نشان داد. این مطالعه نشان داد که ترکیبات طبیعی مشتق از گیاهان مانند تیمول و آکاربوز می توانند در حیوانات چاق باعث افزایش سطح TAC شوند. از آنجا که استرس اکسیداتیو نقش محوری در شروع بیماری های مزمن مرتبط با چاقی دارد، بنابراین می توان از این ترکیبات برای درمان چاقی و افزایش سطح آنتی اکسیدان ها استفاده کرد.