مقاله تاثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله لوبیا چشم بلبلی
مقاله کرم غوزه پنبه
مقاله Helicoverpa armigera
مقاله آنزیم های گوارشی پروتئاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نژادمجرد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی پور یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئازها آنزیم های گوارشی عمده در دستگاه گوارش اغلب حشرات به شمار می آیند که وظیفه تامین اسیدهای آمینه و انرژی از منابع غذایی برای رشد و نمو حشره را به عهده دارند. فعالیت پروتئولیتیک کل عصاره روده میانی لارو کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Hubner)، پرورش یافته روی رژیم غذایی مصنوعی تهیه شده از بذر ارقام مختلف نخود (ارقام آرمان، آزاد، بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشم بلبلی (رقم مشهد) روی سوبسترای پروتئینی آزوکازئین در ۶ pH تا ۱۲ بررسی شد. آزمایش ها در اتاقک رشد با دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پایین ترین میزان فعالیت آنزیمی لاروهای سنین سوم، چهارم و پنجم به ترتیب با تغذیه از ارقام آرمان، بنیویچ و آرمان (به ترتیب ۴٫۳۱، ۴٫۲۶ و ۴٫۳۱ U/mg) و بالاترین میزان فعالیت آنزیمی این لاروها به ترتیب با پرورش آنها روی ارقام مشهد، آزاد و مشهد (به ترتیب ۶٫۶۸، ۶٫۳۱ و ۶٫۶۷ U/mg) به دست آمد. فعالیت پروتئولیتیک کل روی همه ارقام مورد بررسی از ۶ pH تا ۱۲ روند افزایشی داشت، به طوری که pH بهینه فعالیت آنزیمی در سنین مختلف لاروی روی ارقام مختلف نخود و لوبیای چشم بلبلی ۱۲ بود. این نشان دهنده بیشینه فعالیت آنزیم های پروتئاز لاروهای H. armigera در pH خیلی قلیایی است. نتایج نشان داد که ارقام مشهد و آرمان به ترتیب میزبان های مناسب و نامناسب برای لاروهایH. armigera  می باشند.