مقاله تاثیر بازی های رایانه ای بر ویژگی های شخصیتی و سازگاری نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۸۴ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازی های رایانه ای بر ویژگی های شخصیتی و سازگاری نوجوانان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های رایانه ای
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله سازگاری
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی راشن
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی زاده طباطبایی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تاثیر بازی های رایانه ای بر ویژگی های شخصیتی و سازگاری نوجوانان می باشد که در قالب طرح پژوهشی از نوع علی – مقایسه ای، با جامعه آماری ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی، پایه اول و دوم در منطقه ۶ آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.
ابزارهای اجرای این پژوهش عبارتند از: الف) پرسشنامه محقق ساخته، ب) پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نوجوانان آیزنک و ج) پرسشنامه سازگاری دانش آموزان. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که:
۱٫ روان رنجور خویی نوجوانان پسر از نوجوانان دختر کمتر است؛
۲٫ سازگاری آمو‍زشی نوجوانان با سابقه بازی، از نوجوانان بدون سابقه بازی کمتر است؛
۳٫ گرایش نوجوانان برون گرا به بازی های رایانه ای بیشتر از گرایش نوجوانان درون گرا است؛
۴٫ بین گروه پسران نسبت به گروه دختران با سابقه بازی های رایانه ای در سازگاری آموزشی تفاوت وجود دارد.