مقاله تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فناوری آموزش (فناوری و آموزش) از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های آموزشی رایانه ای
مقاله کنترل خود
مقاله هم دلی
مقاله مهارت اجتماعی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشک محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران بدرالملوک
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش شبه تجربی حاضر، تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است که به این منظور ۶۰ نفر از دانش آموزان سال پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری در دسترس، در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش در طی دو ماه و طی ۶۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای مفید در معرض بازی های آموزشی رایانه ای قرار گرفتند، نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که بازی های آموزشی رایانه ای متغیرهای همکاری، ابراز وجود را به گونه معناداری افزایش نمی دهد، اما در مولفه های همدلی، اندازه اثر ۱۰٫۲ درصدی، در مولفه کنترل خود، اندازه اثر ۸٫۲ درصد و در کل مهارت اجتماعی، اندازه اثری به میزان ۱۳٫۸ درصد و در پیشرفت تحصیلی، اندازه اثری به میزان ۸۴٫۲ درصد وجود داشته است.