مقاله تاثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان آموزان فارسی زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان آموزان فارسی زبان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازخورد
مقاله حرف اضافه
مقاله گروه اسمی
مقاله نگارش
مقاله وجه وصفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شیرازی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شکرابی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، تاثیر چهار نوع بازخورد(Feedback) : مستقیم (Direct)، خط تاکید (Underlining)، رمزگذاری(Coding)  و ترجمه (Translation) را در نگارش ژاپنی دانشجویان فارسی زبان ایرانی، بررسی می کنیم. در واقع این تحقیق به بررسی تاثیر این چهار نوع بازخورد بر بهبود سطح نگارش ژاپنی فارسی زبانان ایرانی پرداخته و تاثیر آنها را بر سه مقوله نحوی حرف اضافه، وجه وصفی و گروه اسمی به طور جداگانه پرداخته شده است. برای این منظور نوزده نفر از زبان آموزان زبان ژاپنی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. به آنها هشت موضوع انشا از نوع توصیفی داده شد که در گروه تجربی در ازای هر دو موضوع انشا یک نوع بازخورد اجرا شد. نتایج آزمون تی نشان داد که گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل از کنش نوشتاری بهتری برخوردار است. به علاوه در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بازخورد درباره مقوله نحوی حروف اضافه تاثیرگذار خواهد بود در حالی که این امر درباره مقوله های گروه اسمی و وجه وصفی صادق نبود.