مقاله تاثیر بادرنجبویه بر اختلال خواب زنان یائسه ۶۰-۵۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۶۶ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر بادرنجبویه بر اختلال خواب زنان یائسه ۶۰-۵۰ سال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله بادرنجبویه
مقاله اختلال خواب
مقاله شاخص کیفیت خواب پیترزبرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تعاونی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم اکباتانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال خواب در دوران پس از یائسگی شیوع چشمگیری دارد و درمان های مختلفی برای رفع این مشکل بیان شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر بادرنجبویه بر اختلال خواب زنان در این دوره زمانی می باشد.
مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی تصادفی فوق بر روی ۱۰۰ زن واجد شرایط نمونه ها که به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمودند، انجام گردید. از مکمل گیاهی بادرنجبویه استفاده شد و بعد از اخذ رضایت نامه کتبی از نمونه ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و شاخص کیفیت خواب پیترزبرگ تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های (تی مستقل و تی زوجی) استفاده گردید.
یافته ها: اکثر زنان در گروه سنی ۵۲-۵۰ (%۶۲ ۳۱ نفر)، سن یائسگی ۴۹-۴۵ (%۵۸ ۲۹ نفر)، تعداد فرزندان ۴-۳ (%۵۲ ۲۶ نفر) و تفاوت سنی با همسر ۴-۱ (%۴۲ ۱۸ نفر) بودند. بیشتر آنان بی سواد و خانه دار بودند و از نظر اقتصادی در سطح متوسط قرار داشتند. همچنین توسط ابزار کیفیت خواب پیترزبرگ میزان اختلال خواب در این گروه حدود ۷۰% بدست آمد. نتایج نشان داد که ۲۰ درصد زنان مصرف کننده بادرنجبویه و صرفا ۸ درصد مصرف کننده دارونما بهبود در وضعیت خواب خود را نشان دادند.
نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر مکمل گیاهی بادرنجبویه بر اختلال خواب زنان یائسه بود. بنابراین توصیه می کنیم کادر درمانی و بهداشتی این مشکل را مدنظر قرار دهند و در صورت برخورد با آن مکمل های گیاهی را پیشنهاد نمایند.