مقاله تاثیر اکتومیکوریز و زیادی منیزیم بر غلظت چند عنصر غذایی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر و آهن، سدیم، روی، مس، منگنز) پسته رقم فندقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۷۰ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر اکتومیکوریز و زیادی منیزیم بر غلظت چند عنصر غذایی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر و آهن، سدیم، روی، مس، منگنز) پسته رقم فندقی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتومیکوریز
مقاله تغذیه معدنی
مقاله پسته فندقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی سیرمندی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مقدم علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرد سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گذشته آزمایشات متعددی برای ایجاد اکتومیکوریز و مشخص کردن اثرات مفید آن روی رشد و جذب برخی از مواد غذایی توسط گیاهان مختلف انجام شده است. جهت مطالعه اثر اکتومیکوریز در مقاومت به زیادی منیزیم در گیاهان میکوریزی و غیر میکوریزی پسته رقم فندقی، نهالهای میکوریزی با قارچ Agaricus bisporus در شرایط استریل تهیه و نیز نهالهای غیر میکوریزی به صورت آزمایش فاکتوریل در چهار چوب طرح کاملا تصادفی در ارلنهای ۵۰۰ میلی لیتری در شرایط استریل با میزان متفاوت منیزیم تیمار شدند. شدت میکوریزی شدن ریشه های میکوریزی و همچنین میزان عناصر موجود در اندام هوایی و ریشه اندازه گیری و با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که آغشتگی ریشه به قارچ با افزایش غلظت منیزیم افزایش یافت. غلظت عناصر غذای Ca ,P ,K ,Fe ,Na ,Mn ,Zn ,Cu در گیاهان میکوریزی نسبت به غیر میکوریزی افزایش یافت اما زیادی منیزیم باعث کاهش غلظت Ca ,P ,K ,Fe ,Na ,Mn ,Zn ,Cu گردید. نتایج در ارتباط با نقش اکتومیکوریز در تغذیه گیاه مورد بحث قرار گرفته اند.