مقاله تاثیر اندازه ذرات یونجه بر مصرف خوراک، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر اندازه ذرات یونجه بر مصرف خوراک، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله گیاه دارویی پونه
مقاله عملکرد
مقاله پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمدل یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمحمدی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: فرهومند پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: صحرایی بلوردی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات کاهش اندازه قطعات علوفه یونجه بر روی ماده خشک مصرفی، فعالیت جویدن و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در اواسط شیردهی بود. آزمایش توسط ۶ راس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی ۱۰۵±۱۵ روز و میانگین وزنی ۵۵۶±۱۶ کیلوگرم با شکم دوم زایش در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده ۳×۳ (در قالب طرح چرخشی متوازن با سه جیره، طی سه دوره) انجام شد. طول هر دوره آزمایشی ۲۱ روز (۱۴ روز به منظور عادت پذیری و۷ روز جهت نمونه برداری) بود. جیره ها از نظر ترکیب شیمیایی مشابه بودند و تنها تفاوت آنها در اندازه ذرات موثر فیزیکی جیره (بلند، متوسط و ریز) بود که توسط خرد کردن علوفه یونجه به دست آمد. عامل موثر فیزیکی برای علوفه بلند یونجه (خرد کردن در دستگاه علوفه خرد کن)، علوفه متوسط (دو بار خرد کردن) و علوفه ریز (سه بار خرد کردن) توسط الک های ایالت پنسیلوانیا محاسبه شد. بر اساس روش مرتنز عامل موثر فیزیکی برای جیره حاوی ذرات بلند، متوسط و ریز علوفه به ترتیب ۲۲٫۰۳، ۲۰٫۱۷ و ۱۹٫۰۷ درصد بود. کاهش اندازه قطعات علوفه سبب افزایش ماده خشک مصرفی شد (p<0.001). زمان صرف شده برای جویدن شامل زمان خوردن و نشخوار با کاهش اندازه قطعات جیره کاهش یافت (p<0.001). میانگین pH شکمبه، مدفوع و ادرار به شکل معنی داری تحت تاثیر سطوح اندازه ذرات قرار نگرفت. کاهش اندازه ذرات خوراک سبب افزایش تولید شیر تصحیح شده بر اساس ۴ درصد چربی (p<0.001)، میزان چربی (p<0.01) و پروتئین شیر (p<0.05)، مواد جامد بدون چربی شیر (p<0.05) و افزایش وزن بدن شد (p<0.001). با این وجود کاهش اندازه ذرات تاثیر معنی داری بر درصد چربی، پروتئین و لاکتوز شیر نداشت. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که کاهش اندازه ذرات جیره سبب بهبود تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی می شود.