مقاله تاثیر اندازه ذرات مواد اولیه بر سنتز نانو زیرکونات کلسیم به روش نمک مذاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر اندازه ذرات مواد اولیه بر سنتز نانو زیرکونات کلسیم به روش نمک مذاب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش نمک مذاب
مقاله زیرکونات کلسیم
مقاله مکانیزم رشد الگودار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی فرد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرحبیبی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو زیرکونات کلسیم با استفاده از روش نمک مذاب، با موفقیت در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد سنتز شد و تاثیر اندازه ذرات مواد اولیه بر روی تشکیل زیرکونات کلسیم بررسی شد. کربنات سدیم، کلرید کلسیم، نانو زیرکونیا و میکرو زیرکونیا به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفتند. در حین گرمایش، کربنات سدیم با کلرید کلسیم واکنش داد تا نمک کلرید سدیم وکربنات کلسیم درجا تشکیل شوند. نمک مذاب یوتکتیک کربنات سدیم-کلرید سدیم، یک بستر مذاب برای واکنش بین کربنات کلسیم و زیرکونیا و تشکیل زیرکونات کلسیم فراهم کرد. نتایج نشان دادند که زیرکونات کلسیم، هم در نمونه های حاوی نانو زیرکونیا و هم در نمونه های حاوی میکروزیرکونیا از حدود دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد شروع به تشکیل کرد و پس از آن با افزایش دما تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد، مقادیر زیرکونات کلسیم در مخلوط پودری حاصل، افزایش یافته و مقادیر کربنات کلسیم و زیرکونیا، به طور چشمگیری کاهش یافتند. پس از شستشوی مخلوط حاصل با آب مقطر داغ، نمونه های حاوی نانو و میکرو زیرکونیا که به ترتیب در دماهای ۸۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳ ساعت سنتز شده بودند، تکفاز زیرکونات کلسیم شدند که اندازه ذراتشان به ترتیب ۹۰-۷۰ نانومتر و ۴۵۰-۴۰۰ نانومتر بود. علاه بر این، ذرات زیرکونات کلسیم سنتز شده، اندازه ذره و مورفولوژی زیرکونیای اولیه را به خود گرفتند که نشان از حاکم بودن یک مکانیزم الگودار در تشکیل زیرکونات کلسیم به روش نمک مذاب داشت.