مقاله تاثیر اندازه حفره بر ویژگی های کیفی نهال های گروه های زادآوری در یک توده راش آمیخته (طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر اندازه حفره بر ویژگی های کیفی نهال های گروه های زادآوری در یک توده راش آمیخته (طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشنه
مقاله گروه زادآوری
مقاله راش
مقاله نهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته پاهنگه اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: معیری محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ویژگی های کیفی نهال های درختی ۱۷ روشنه (حفره) تاجی حفره زادآوری و ۷ گروه زادآوری در زیرتاج پوشش بسته مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این کار در سه کلاسه سطحی بر اساس نسبت قطر بزرگ رروشنه (d) و توسط ارتفاع درختان حاشیه (h) طبقه بندی شدند. ۷ روشنه مربوط به کلاسه کوچک (نسبت d/h£۰٫۵) روشنه مربوط به کلاسه متوسط (نسبت d/h=0.5-1) و ۳ روشنه مربوط به کلاسه بزرگ (نسبت d/h=1-15) بوده و کلیه نهال های درختی به تفکیک گونه مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که اندازه روشنه روی ویژگی های کیفی نهال های راش و افرا دارای تاثیر معنی داری در سطح ۹۵ درصد اطمینان می باشد (p£۰٫۰۵) به این صورت که فراوانی نهال های درجه دو (دوشاخه) افرا که یک گونه نورپسند است، در روشنه های مربوط به کلاسه کوچک بیشتر از سایر روشنه های موجود در کلاسه متوسط و بزرگ بود. همچنین نتایج نشان داد که نهال های راش در زیرتاج پوشش بسته دارای کیفیت پایین تری هستند و عمدتا نهال های چنگالی درجه سه در گروه های زادآوری زیرتاج پوشش وجود داشتند.