مقاله تاثیر اندازه بیمارستان بر کارایی فنی بیمارستان های تامین اجتماعی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر اندازه بیمارستان بر کارایی فنی بیمارستان های تامین اجتماعی کشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی فنی
مقاله تخت فعال
مقاله تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی کیمیا
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی پیوند
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از آنجا که بیمارستان به عنوان بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام سلامت به شمار می رود، توجه به کارایی و بازدهی درون دادها در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این با توجه به اینکه یکی از پر هزینه ترین نهاده های بیمارستانی تخت می باشد به نحوی که هر تخت بیمارستانی عادی سالیانه به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان هزینه برای بیمارستان دارد و این در حالی است که درآمد حاصل از هر تخت به صورت میانگین ۲۰ میلیون تومان بیشتر نیست و مبلغ مابه تفاوت آن بر بدهی های بیمارستان اضافه می کند، تخمین کارایی این نهاده به منظور کنترل هزینه های بیمارستانی ضروری به نظر می رسد.
روش کار: مطالعه حاضر به صورت مقطعی در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به صورت میدانی و کتابخانه ای بر روی ۶۴ بیمارستان عمومی سازمان تامین اجتماعی کشور انجام گرفته است. به منظور سنجش کارایی از نرم افزار Win Deep استفاده شده و جهت مقایسه بیمارستان ها بر حسب تعداد تخت از نرم افزار SPSS 15 و تست های پارامتریک مربوطه در سطح معنی داری ۰٫۰۵ استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که میانگین کارایی فنی بیمارستان های بالای ۱۰۰ تخت، ۰٫۹۷۶ بوده ولی این میانگین در بیمارستان های زیر ۱۰۰ تخت برابر با ۰٫۹۶۲ بوده است . این در حالی است که آنالیز حاصل از مقایسه میانگین ها حکایت از کارایی بیشتر بیمارستان های بالای ۱۰۰ تختخواب نسبت به بیمارستان های کمتر از ۱۰۰ تخت دارد (p=0.04).
نتیجه گیری: به نظر می رسد عامل تخت فعال می تواند به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در شاخص کارایی بیمارستان ها موثر باشد. هر چند در این راستا توجه همه جانبه به سایر نهاده ها مانند تعداد پزشک، تعداد پرستار، تخت روز اشغالی و عامل مدیریت و مسایل مرتبط با آن جهت دستیابی به حد مطلوب کارایی بیمارستان ها، ضروری خواهد بود.