مقاله تاثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیژن
مقاله ماهی قزل آلای رنگین کمان
مقاله کیسه پلی اتیلنی
مقاله لقاح
مقاله چشم زدگی
مقاله تفریخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری علی
جناب آقای / سرکار خانم: کلباسی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدیان کناری عبدالمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور حفظ قدرت لقاح گامت های ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط انتقال کوتاه مدت، تاثیر استفاده از اکسیژن مرطوب بر روی تخمک و اسپرم خنک شده این ماهی در دمای ۲-۱ درجه سانتی گراد بررسی گردید. بدین منظور اسپرم و تخمک ماهی به صورت مجزا درون کیسه های پلی اتیلنی زیپ دار (۲۰×۱۸ سانتی متر) جمع آوری شد و به هر کیسه مقادیر صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰% اکسیژن مرطوب در حجم باقی مانده کیسه تزریق گردید. ده ساعت پس از انتقال گامت ها از کارگاه شهید باهنر کلاردشت به دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس درون جعبه های یونولیتی حاوی کیسه های ترموژل منجمد، اسپرم و تخمک در قالب ۲۵ تیمار (با ۳ تکرار) لقاح داده شد و جهت تفریخ درون یک انکوباتور آزمایشگاهی ویژه تفریخ تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان با سیستم بازچرخش آب (دمای ده درجه سانتی گراد) قرار گرفت. در طی این مدت میزان لقاح، چشم زدگی و تفریخ هر یک از تیمارها به عنوان شاخص تعیین میزان بهینه اکسیژن مصرفی در مورد انتقال گامت ها مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج این بررسی مبین آن است که لقاح تخمک حاوی ۱۰۰% اکسیژن و اسپرم حاوی ۷۵% اکسیژن منجر به اخذ بهترین نتایج شامل ۱٫۲±۹۵٫۰۱ درصد لقاح و ۴٫۲۱±۷۸ درصد چشم زدگی و بالاخره ۳٫۸۸±۷۵ درصد تفریخ لارو گردید که در مقایسه با گروه شاهد (صفر درصد اکسیژن) واجد اختلاف معنی دار می باشد (p<0.05). از آنجا که در برنامه های تکثیر و اصلاح نژاد آبزیان نقل و انتقال گامت ها بسیار سهل تر و کم هزینه تر از انتقال مولدین می باشد لذا روش مذکور به عنوان روشی ساده در نقل و انتقال کوتاه مدت گامت ماهی قزل آلای رنگین کمان می تواند مورد استفاده قرار گیرد.