مقاله تاثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال دوم ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج فراصوت
مقاله چغندرقند
مقاله خواص مکانیکی
مقاله عیار قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بیرقی طوسی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکر یکی از مواد غذائی مهم مورد نیاز، به طور عمده از چغندرقند و نیشکر به دست می آید. با توجه به اهمیت شکر، سطح کشت قابل توجه محصول چغندرقند و نیز تعدد کارخانجات صنایع قند و شکر در کل استان های خراسان، انجام تحقیقات به منظور دستیابی به راه کارهایی جهت افزایش راندمان استخراج قند ضروری است. در این تحقیق تاثیر فرکانس امواج فراصوت، دما و زمان موج دهی بر روی خواص مکانیکی و میزان استخراج قند از چغندرقند با رطوبت پایه ۷۵% مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور توسط یک دستگاه حمام فراصوت در مقیاس آزمایشگاهی، تاثیر فاکتورهای فرکانس (بدون موج دهی، ۲۵ و ۴۵ کیلوهرتز)، دما (۲۵، ۵۰ و ۷۰ درجه سانتی گراد) و زمان موج دهی (۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه) بر روی نمونه ها مطالعه گردید؛ و با نمونه شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد که فاکتورهای فرکانس، دما و زمان تاثیر معنی داری بر افزایش استخراج قند داشته است و می تواند نسبت به نمونه شاهد راندمان قندگیری را تا ۵۶% افزایش دهد. میزان مدول الاستیسیته و مدول برشی روند کاهشی داشتند. میزان انرژی کل گسیختگی، انرژی کل برشی، نیروی حداکثر گسیختگی و نقطه تسلیم گسیختگی روند افزایشی داشتند. فرکانس بر روی نقطه تسلیم برشی و نیروی برشی تاثیر معنی داری نداشت.