مقاله تاثیر امتحانات منظم کلاسی بر میانگین نمره پایانی درس فیزیولوژی کلیه و مایعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر امتحانات منظم کلاسی بر میانگین نمره پایانی درس فیزیولوژی کلیه و مایعات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون های منظم کلاسی
مقاله نمره پایانی درس فیزیولوژی کلیه و مایعات
مقاله دانشجویان داروسازی
مقاله دانشجویان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرد سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: لرکی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: نیسی نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه مستمر در طول دوره می تواند نقش به سزایی در نیمه عمر اطلاعات درسی داشته باشد، این پژوهش با هدف بررسی اثر آزمون های منظم کلاسی در طول دوره بر نمره پایانی آزمون فیزیولوژی کلیه در دو گروه از دانشجویان (پزشکی و داروسازی) انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ در درس فیزیولوژی کلیه انجام شد و نظر به این که مدرس مربوطه و محتوای درسی کاملا یکسان بودند، جامعه آماری فوق انتخاب شدند. دانشجویان در ورود یا عدم ورود به مطالعه آزاد بودند و بر اساس نظرخواهی از آن ها، فقط دانشجویان داروسازی آمادگی خویش را جهت شرکت در آزمون های منظم کلاسی اعلام نمودند. بنابراین دانشجویان داروسازی علاوه بر آزمون پایانی در سه آزمون طول دوره نیز شرکت کردند. در حالی که دانشجویان پزشکی فقط در آزمون پایانی شرکت داشتند. نیمی از سوالات از نوع تشریحی با پاسخ های بلند و بقیه از نوع تشریحی با پاسخ کوتاه و تعداد سوالات در هر آزمون ۸ عدد بود. سوالات آزمون پایانی هر دو گروه کاملا مشابه بود. آنالیز نتایج نشان داد که هم نمره کل دانشجویان داروسازی و هم نمره پایانی آن ها نسبت به دانشجویان پزشکی بالاتر می باشد. علاوه بر این درصد قبولی در آزمون و درصد نمره با کیفیت بالاتر نیز در دانشجویان داروسازی نسبت به پزشکی افزایش قابل ملاحظه ای داشت. لذا درصورتی که آزمون های منظم درطول دوره برگزار گردد می تواند تاثیر قابل توجهی بر میانگین نمره پایانی، کیفیت نمرات و درصد قبولی درس فیزیولوژی کلیه داشته باشد.