مقاله تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای ۴۰۰oC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۹۲ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای ۴۰۰oC
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپینل
مقاله آلومینات منیزیم
مقاله کلرید منیزیم
مقاله سینترینگ
مقاله نانو ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اطرج ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروشان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای پایین مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، کربنات منیزیم و آلومینای کلسینه شده با نسبت استوکیومتری به عنوان مواد اولیه برای سنتز اسپینل استفاده شد. پس از کلسیناسیون ترکیب در دمای 1100oC و انجام آسیاب مقدار ۶ درصد وزنی کلرید منیزیم اضافه شد و به صورت قرص توسط پرس شکل داده شد. سپس ترکیبات بدون افزودنی و حاوی افزودنی در دمای۴۰۰oC  به مدت ۳ ساعت سینتر شدند. رفتار حرارتی ترکیبات بدون افزودنی و حاوی افزودنی توسط آنالیز حرارتی همزمان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ترکیب فازی و ریزساختار نمونه های پخت شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن کلرید منیزیم می تواند باعث تشکیل اسپینل در دمای ۴۰۰oC شود. بررسی های ریزساختاری نیز تشکیل نانوذرات اسپینل را تایید کرد.