مقاله تاثیر افزودن نانوذرات اکسید کروم بر خواص سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل آلومینات منیزیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر افزودن نانوذرات اکسید کروم بر خواص سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل آلومینات منیزیم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیمان آلومینایی
مقاله اسپینل
مقاله نانوذرات
مقاله اکسید کروم
مقاله آنالیز فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پویامهر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اطرج ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر افزودن نانوذرات اکسید کروم تا مقادیر ۵٫۱ درصد وزنی بر خواص سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل آلومینات منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دولومیت خام بهمراه آلومینای کلسینه شده برای فرآوری سیمان استفاده شد. ترکیبات حاوی صفر تا ۵٫۱ درصد وزنی از این افزودنی در دمای ۱۴۵۰oC با استفاده از روش تف جوشی واکنشی فرآوری شد و سپس آنالیز فازی بصورت نیمه کمی توسط XRD و ریزساختار ترکیبات توسط SEM مورد بررسی قرار گرفت. پس از آسیاب سیمان های حاصل با ترکیبات مختلف، زمان های گیرش خمیرهای سیمان طبق استاندارد اندازه گیری شد. همچنین سیمان های حاصل برای ساخت دیرگداز ریختنی آلومینایی استفاده شد و مقاومت در برابر خوردگی و نفوذ سرباره آنها طبق روش خوردگی ایستا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن ۵٫۱ درصد وزنی نانوذرات اکسید کروم بر افزایش میزان فاز اسپینل و دی آلومینات کلسیم تاثیرگذار است و مقدار فاز آلومینات کلسیم و ماینیت را کاهش می دهد. با کاهش مقدار فاز ماینیت زمان های گیرش سیمان نیز افزایش می یابد. همچنین به دلیل افزایش مقدار اسپینل و کاهش ماینیت مقاومت در برابر خوردگی سرباره بهبود می یابد.